Zamów katalogi! Pobierz teraz lub wyślemy Ci je pocztą. Kliknij

СКЕЈТПАРКОВИ

Woodcamp 2008 скејтпарк

Печати

Woodcamp 2008 скејтпарк
Го завршивме проширувањето на скејтпаркот за Woodcamp 2008. Додаден е ѕид, како нов елемент. Подолу ќе видите како изгледа скејтпаркот сега.
 


 

Woodcamp 2008 - 1 Woodcamp 2008 - 2 Woodcamp 2008 - 3 Woodcamp 2008 - 4 Woodcamp 2008 - 5 Woodcamp 2008 - 6 Woodcamp 2008 - 7 Woodcamp 2008 - 8 Woodcamp 2008 - 9


Woodcamp 2008 - 10 Woodcamp 2008 - 11 Woodcamp 2008 - 12 Woodcamp 2008 - 13 Woodcamp 2008 - 14 Woodcamp 2008 - 15 Woodcamp 2008 - 16


Слики од Techramps' Workshops на привиот период од Woodcamp 2008 (2.07.08).

Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 1 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 2 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 3 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 5 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 6 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 4 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 7 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 8 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 9 Woodcamp 2008 - Turnus 1 - 10


Слики од Techramps' Workshops на вториот период од  Woodcamp 2008 (16.07.08).

Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 1 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 2 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 3 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 4 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 5 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 6 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 7 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 8 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 9 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 10 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 11 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 12 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 13 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 14 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 15 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 16 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 17 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 18 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 19 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 20 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 21 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 22 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 23 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 24 Woodcamp 2008 - Turnus 2 - 25


Слики од Techramps' Workshops на третиот период од Woodcamp 2008 (30.07.08).

Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 1 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 2 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 3 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 4 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 5 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 6 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 7 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 8 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 9 Woodcamp 2008 - Turnus 3 - 10


Слики од Techramps' Workshops на четвртиот период од Woodcamp 2008 (13.08.08).

Warsztaty Techramps IV turnus Warsztaty Techramps IV turnus Warsztaty Techramps IV turnus Warsztaty Techramps IV turnus Warsztaty Techramps IV turnus


Слики од Techramps' Workshops на петтиот период од Woodcamp 2008 (27.08.08).

Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5 Woodcamp 2008 - Turnus 5

Видете исто така: Направени снежни паркови