Pracuj z nami

Скејтпарк-услови

Скејтпарк-услови

За секој од парковите реализирани од наша страна, ќе биде дадено упатство (кое се наоѓа на еден од уредите). Покрај тоа, на барање на администраторот може да се поготват Услови за употреба на скејтпарк.


Разликата помеѓу инструкции и правила е многу едноставна. Инструкциите секогаш се даваат од страна на производителот, и се обично околу 13 главни точки, поврзани со користењето и безбедноста. Спротивно на тоа, администраторот може да постави правила, но тоа не е задолжително. Правилата се обично истите точки како и инструкциите, понекогаш со зголемени размери, како на пример забрана на влез во зградата после 22:00h, дополнителни телефонски броеви за контакт (освен за итни случаи), итн. Во принцип, правилата и прописите се проширена верзија на прирачникот.


Примери за правила за користење на скејтпарк (голема, црна плоча) и инсктрукции за користење на скејтпарк (на еден од елементите)

Ние користиме едноставни скејтпарк правила – тие треба да бидат достапни пред монтирање на скејтпаркот, со цел да се утврди конечната содржина. Покрај тоа, содржината се доставува заедно со документите за прием.

Видете исто така: Why Techramps?