Pracuj z nami

Професионална монтажа

Професионална монтажа

По завршување на конструкцијата, опремата се транспортира до дестинацијата со камион.  Монтирањето се врши од страна на искусни екипи под надзор на раководител за монтажа. Скејтпаркот обично се монтира за еден ден, но ако содржи големи и широки елементи, монтажата може да трае два или три дена. Скејтпаркот, вклучувајќи ја платформата, моќна и пространа рампа, може да се состави за 7-10 дена.


Видете исто така: Скејтпарк-услови