Pracuj z nami

NEWS

Чаша во Ополе

Почнавме да работиме на Боул во Ополе. Планирано завршување на крајот на 2020 година. Повеќе информации наскоро.