Pracuj z nami

Вовед

Скејтпарк е место за млади луѓе. Мора да биде соодветно дизајниран, за да ги задоволи потребите на скејтерите.  Консултациите со младите луѓе во фазата на дизајнирање се многу важни бидејќи скејтерите имаат поразлични желби од велосипедистите  кога се работи за елементите во еден скејтпарк.  Идните корисници знаат најдобро кои пречки треба да ги содржи еден скејтпарк и кој спорт треба да доминира таму.

Подеднакво важен е и распоредот на елементите. Од една страна, просторот помеѓу елементите мора да биде доволен за да обезбеди непречено возење, од друга страна заштитните зони се задолжителни. 

Скејтпарк примерок Бетонски скејтпарк со дрвени елементи,  Скејтпарк примерок Бетонски "bowl" скејтпарк, Бетонски уличен "bowl" скејтпарк. Techramps е овде да ви помогне! Ние ќе го дизајнираме вашиот скејтпарк (концепт на дизајнот) бесплатно, според достапниот простор и буџет како и барањата на младите корисници. Исто така можеме да ви помогнеме за време на консултации.

Клучни фази од развој на еден скејтпарк:

  1. Локација
  2. Површина
  3.  Консултации
  4.  Вклученоста на младите
  5. Дизајн (насоки за дизајнирање)
  6.  Буџет
  7.  Технологија
  8.  Конструкција

 

Видете исто така: Буџет