Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк Каргова

Печати

Скејтпарк Каргова

Адреса: Kargowa nr 47/2, 66-120 Kargowa

Скејтпарк опција: Prestiż

Површина на скејтпарк: Бетон

Year: 2021

Елементи на скејтпарк: Банкарска рампа - 416x244x150 см Funbox со 2/3 gridnbox и 3/3 ограда - 720x244x60 см Четврт цевка - 320х244х150 см H120 + 2x минирампа за четвртина од цевки - 885x536x120 см Клупа 4 - 286х60х35 / 47 см Скршена ограда - 500х5х30 / 50 см Grindbox 10 - 850x244x20 / 55 см Grindbox 6 - 244x244x35 см

Во Каргова, завршивме модуларен скејт -парк во технологијата „Престиж“, опремен, меѓу другото, со банка за рампи, фанбокс со 2/3 мелење и 3/3 ограда, четврт пип и мини -трампа Х120.


 

Видете исто така: Направени снежни паркови