Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк во Криви Рог - Украина

Печати

Скејтпарк во Криви Рог - Украина

Скејтпарк опција: Престиж (опција Престиж со 6mm RampLine riding mat)

Димензии на скејтпарк: 40m x 20m

Површина на скејтпарк: Бетон

Year: 2010

Елементи на скејтпарк: 2x Bank рампа + шипка (Quarter pipe), Funbox со grindbox-ови, шина и скали, Funbox пирамида со grindbox, Mинирампа со рампа и шипка.

Видете исто така: Направени снежни паркови