Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк во Алкора - Шпанија

Печати

Скејтпарк во Алкора - Шпанија

Скејтпарк опција: Престиж

Површина на скејтпарк: Бетон

Елементи на скејтпарк: Шипка (Quarter pipe), Funbox за скокови, Спин

Видете исто така: Направени снежни паркови