Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк во Вејхерово

Печати

Скејтпарк во Вејхерово

Адреса: ul. Konopnickiej

Елементи на скејтпарк: Спин рампа - 150cm, Quoter, Рампа и спуст.

Вејхерово - изграден на постоечки бетонски скејтпарк.

Видете исто така: Направени снежни паркови