Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк во Плешев

Печати

Скејтпарк во Плешев

Адреса: Al. Mickiewicza 6

Површина на скејтпарк: Асфалт

Елементи на скејтпарк: Шипка(Quarter pipe) + roll in (дополнување на постоечките елементи од други производители)

 
 

Видете исто така: Направени снежни паркови