Pracuj z nami

СКЕЈТПАРКОВИ

Скејтпарк во Олот, Шпланија

Печати

Скејтпарк во  Олот, Шпланија

Скејтпарк опција: Престиж

Површина на скејтпарк: Бетон

Year: 2011

Елементи на скејтпарк: Funbox пирамида со grindbox + шина, Quarter pipe на две нивоа, Bank рампа, Mинирампа, Grindbox, Рамна шина

Видете исто така: Направени снежни паркови