Pracuj z nami

SKATEPARKS

Skatepark Psary

Print

Skatepark Psary

Skatepark option: Prestige

Dimension square skatepark: 32 x 16 m

Skatepark surface: Concrete

Year: 2017

Skatepark elements: Quarter pipe, bank ramp, funbox with rail and grindbox, funbox pyramid with grindbox and rail, grindbox, rail.

 

See also: Made snowparks