Pracuj z nami

SKATEPARKS

Miniramp Kowary

Print

Miniramp Kowary

Address: Parkowa Street

Skatepark option: Standard

Skatepark surface: asphalt

Year: 2019

Skatepark elements: Miniramp H100 792x244x100

 

See also: Made snowparks