Pracuj z nami

SKATEPARKS

Skatepark Polajewo

Print

Skatepark Polajewo

Skatepark option: Prestige

Dimension square skatepark: 12 m x 25 m

Skatepark surface: Asphalt

Year: 2013

Skatepark elements: Bank ramp, Quarter pipe, Grindbox 5

See also: Made snowparks