Pracuj z nami

Бетонска skateplaza - пример бр. 460910

Печати

Бетонска skateplaza - пример бр. 460910
Betonowy skatepark - przykład 460910_1
Betonowy skatepark - przykład 460910_2
Betonowy skatepark - przykład 460910_3

Број на каталог: 460910

Тип на скејтпарк:
concrete skateplaza enriched with obstacles made the wooden structure

Дополнителни информации:
info@sloconcept.com
+48 790 786 357

Опис на скејтпарк:

Главниот елемент е бетонска платформа со кутии, огради и скали. Наоколу има неколку помали елементи од бетон и дрвено-композитна мини рампа. Платформата е кружна, уличките кои водат до местото се со дизајнирана ограда и poll jam.

 


 

Видете исто така: SKATE & SNOW EVENTS