Pracuj z nami

Konsultacje

Konsultacje

Konsultacje z lokalną młodzieżą stanowią kluczowy etap w procesie planowania budowy skateparków. Organizujemy je, aby przygotować wstępną koncepcję oraz wizualizację skateparku, która spełni oczekiwania przyszłych użytkowników oraz zostanie dostosowana do

Konsultacje z lokalną młodzieżą stanowią kluczowy etap w procesie planowania budowy skateparków. Organizujemy je, aby przygotować wstępną koncepcję oraz wizualizację skateparku, która spełni oczekiwania przyszłych użytkowników oraz zostanie dostosowana do przeznaczonego na ten cel budżetu.

 

Jako firma projektująca skateparki, oferujemy bezpłatne spotkania konsultacyjne, aby sprostać oczekiwaniom władz miast i riderów z całego kraju. Na zaproszenie gminy oddelegowujemy naszego specjalistę, który przedstawia kilka koncepcji obiektów o różnych przeznaczeniach tak aby młodzież miała możliwość zrozumienia ich działania i zidentyfikowania potrzeb jakie nimi kierują. Następnym etapem na ścieżce konsultacji jest wypracowanie przy współpracy z młodzieżą ostatecznej koncepcji, na podstawie której tworzone są szczegółowe wizualizacje. Rodzaj urządzeń oraz ich rozmieszczenie, projektuje się zawsze z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa oraz norm projektowych stanowiących ważny punkt w tego typu obiektach.

Jeśli jesteś zainteresowany konsultacjami w swoim mieście, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: projekty@techramps.com. Z przyjemnością ustalimy dogodny termin spotkania.

 

 

Zobacz także: Zagospodarowanie terenu