Pracuj z nami

NEWS

Nové prekážky na WoodCamp

Dokončili práce na novej prekážky v Woodcamp. Tentoraz potreby tábora bola postavená minirampa (a niekoľko dní sa bude vzťahovať!)) A nové betónové bariéry. Konkrétne prekážka stojí v rozšírenej časti pre menej pokročilých jazdcov.
Techramps Woodcamp a organizátori pozývajú na peknú dovolenku.

 

Registrácia na tábor na http://www.woodcamp.pl/