Pracuj z nami

SKATEPARKY

Mobile miniramp in Zabrze – rent

Tlač

Mobile miniramp in Zabrze – rent

Adresa: ul. Maurycego Mochnackiego

Prevedenie voľby: Mobile

Rozmer štvorec skatepark: 994x366

Prvky skatepark: Miniramp H120 - 994x366x120

 

 

Pozri tiež: POSTAVENÉ SNOWPARKY