Pracuj z nami

AKCIE SKATE & SNOW

Požičiavanie skateparku

Požičiavanie skateparku

Techramps veľmi Vás srdečne pozýva k spolupráci. Ponúkame pomoc pri organizovaní extremalnych po celej krajine. Máme veľa kontaktov a demonštrácia rozsiahly repertoár zo ktoré vyplývajú z viac než dva roky Dozen. Na ľavej strane menu, môžete vidieť náš minulé udalosti projektov.

Naše aktivity zahŕňajú organizovanie súťaží a ukážky na adrese:

- Vonkajší podujatí (festivaly, veľtrhy, deň mesta, apod).
- Promo akcia,
- Koncerty
- Módne prehliadky
- Akcie pre deti,
- Príležitostné akcie (súťaže)
- Charitatívne akcie.


Pracujeme s niekoľkými prezentovať široké spektrum umeleckých aktivít - od hip-hop, klub, d'n'b až po silnej rockovej hudby.


Naša ponuka je pestrá, a to nielen štylisticky, ale aj cenovo dostupné. Kontaktujte nás, keď sme sa stanoviť podrobnosti: dátum, charakter udalosti, podmienky technické, organizačné a nákladové účtovníctvo. Sme schopní zabezpečiť ozvučenie, osvetlenie, dopravy, reklamy, a predovšetkým dobrú a nezabudnuteľnú zábavu!
Dúfame, že náš návrh preukáže, že je atraktívny pre vás a bude na začiatku pevné, obojstranne výhodnej spolupráce.