Zamów katalogi! Pobierz teraz lub wyślemy Ci je pocztą. Kliknij

SKATEPARQUES

Street Workout Park Mizerow

Imprimir

Street Workout Park Mizerow

Ejecución opción: Street Workout Park

Dimensión cuadrados skatepark: 42m2

Superficie skatepark: Rubber mats

Elementi di uno skatepark: Set of training equipment

Véase también: EVENTOS SKATE & SNOW